Newyddion

Gwybodaeth gyfamserol am y prosiectau diweddaraf a mwyaf cyffrous sydd i'w cael yng Nghymru, yn ogystal â manylion am seminarau a chyrsiau difyr sy'n anelu at eich helpu i wella eich sgiliau dehongli.

Yr Erthyglau diweddaraf

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr nawr ar agor yn Sain Ffagan

Mae Bryn Eryr, y fferm Oes Haearn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, nawr ar agor yn llawn i’r cyhoedd. Mae’r adeilad, sy’n seiliedig ar safle archaeolegol o gyfnod y...

Ewch am dro yn droednoeth at antur Oes yr Haearn yng Nghastell Henllys

Ewch am dro yn droednoeth at antur Oes yr Haearn yng Nghastell Henllys

Mae llwybr troednoeth newydd – un o’r cyntaf o'i fath yng Nghymru – yn rhoi cyfle i chi ddilyn...

Tanio ysbrydoliaeth

Cafodd plant o Ysgol Gynradd Hafod yn Abertawe flas ar Oes y Cerrig, wrth i’r arlunydd arobryn Tom Goddard ac arbenigwr yr awyr agored Andrew Price ddod â thraddodiadau hynafol yn...

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dathlu eu llwyddiant i ennill gwobr ddehongli glodfawr

 

Enillodd y prosiect ‘Cerdded Gyda'r Rhufeiniaid’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Wobr Darganfod Treftadaeth 2015 glodfawr y Gymdeithas Dehongli...