Adnabod eich Apiau – Cyfryngau Newydd a Dehongli (2011)

07/07/2011
Adnabod eich Apiau – Cyfryngau Newydd a Dehongli
Roedd y digwyddiad cyffrous hwn yn archwilio ffyrdd y gellid defnyddio cyfryngau newydd wrth ddehongli; esboniodd sut y mae ymwelwyr yn defnyddio technoleg newydd cyn ac ar ôl ymweliad.

Nid oes unrhyw bapurau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.