Digwyddiadau

Mae Dehongli Cymru'n awyddus i ddarparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol i ddehonglwyr yng Nghymru. Felly rydym wedi darparu gweithdai a seminarau ar bynciau sy'n amrywio o waith mapio i dechnoleg symudol, dulliau dehongli dwyieithog a dehongli drwy sioeau a digwyddiadau.

Defnyddiwch yr adran hon os gwelwch yn dda i ganfod rhagor am ein digwyddiadau ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Rhestr o ddigwyddiadau

Waw! Dehongliad! Creu a defnyddio effaith. Mai'r 10fed a'r 11eg 2017

Waw! Dehongliad!
Creu a defnyddio effaith
Mai'r 10fed a'r 11eg 2017
Lleoliad: Castell Caerffili,
Caerffili, De Cymru


Digwyddiad...

Dehongli mewn Tirweddau Anghysbell: Apiau a henebion

Dehongli mewn Tirweddau Anghysbell: Apiau a henebion  

Diwrnod hyfforddi undydd gan Gymdeithas Dehongli Treftadaeth (AHI)

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016 ym Mharc...

Twristiaeth Gynaliadwy: Rôl Dehongli (2016)

Twristiaeth Gynaliadwy: Rôl Dehongli

8 a 9 Mawrth 2016;

Lleoliad: Fortune Inn, Bae Caerdydd

Beth oedd cynnwys y gynhadledd?

Roedd y gynhadledd yn archwilio sut mae...

Cyflawni Cynhwysiant Cymdeithasol Trwy Ddehongli (2015)

Cyflawni Cynhwysiant Cymdeithasol Trwy Ddehongli 

Lleoliad: Sefydliad y Gweithwyr Oakdale, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 05 Mawrth 2015

Roedd y digwyddiad hwn yn...

Paneli ac Opsiynau Annigidol Eraill: Opsiynau Llawn Ysbrydoliaeth ar gyfer Cyfnodau Anodd (2014)

Paneli ac Opsiynau Annigidol Eraill: Opsiynau Llawn Ysbrydoliaeth ar gyfer Cyfnodau Anodd (2014)

12 Tachwedd 2014

Roedd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar...

Ysgrifennu Deunydd Dehongli i Blant a Theuluoedd (2013)

07/03/2013
Ysgrifennu Deunydd Dehongli i Blant a Theuluoedd

Roedd y gweithdy'n edrych ar dechnegau ysgrifennu copi sy'n galluogi safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd i estyn...

Dehongli Fel y Graig (2012)

27/11/2012
Dehongli Fel y Graig

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, A.C., oedd y prif siaradwr yn y digwyddiad hwn oedd yn ceisio hyrwyddo'r arfer gorau mewn...

Gwerthuso Dehongliad (2012)

07/03/2012
Gwerthuso DehongliadRoedd y digwyddiad hwn yn Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd yn edrych ar Werthuso Dehongliad.

Adnabod eich Apiau – Cyfryngau Newydd a Dehongli (2011)

07/07/2011
Adnabod eich Apiau – Cyfryngau Newydd a Dehongli
Roedd y digwyddiad cyffrous hwn yn archwilio ffyrdd y gellid defnyddio cyfryngau newydd wrth ddehongli; esboniodd sut...

Rol Twristiaeth mewn Dehongli (2011)

21/01/2011
Rol Twristiaeth mewn Dehongli
Digwyddiad deuddydd diddorol mewn dwy ganolfan sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Llancaiach Fawr, a oedd yn archwilio...

Casgliad y Werin (2010)

26/01/2010
Casgliad y Werin
Roedd y digwyddiad hwn a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin yn rhoi mewnwelediad datblygedig i ddehonglwyr i waith Casgliad y Werin, a...

Cynhadledd AHI (2009)

09/09/2009
Cynhadledd AHIYn 2009, aethom ati i gefnogi cynhadledd lwyddiannus AHI a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, a oedd yn edrych ar ddehongli a chymunedau.

Mae adnoddau ar gyfer y...

Dehongli Canolfannau Ymwelwyr (2008)

13/10/2008
Dehongli Canolfannau Ymwelwyr

Digwyddiad deuddydd prysur tu hwnt yn Llandudno dan arweiniad y dehonglwyr enwog o America, Zimmerman, Buchholz a Gross. Roedd y digwyddiad yn...

Dwyieithrwydd a Dehongli (2008)

21/05/2008
Dwyieithrwydd a Dehongli

Digwyddiad diddorol a gynhaliwyd yn Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru Sain Ffagan, a heriodd y dehonglwyr i ddefnyddio diwylliant...

Defnyddio mapio ym maes dehongli (2007)

Defnyddio mapio ym maes dehongli (2007)

Digwyddiad oedd yn archwilio pa fathau o fapiau sy'n apelio at ymwelwyr a sut i gael gafael ar fapiau gan osgoi peryglon cyfreithiol.

Arferion gorau ym maes Dehongli yn y Gymraeg (2007)

Arferion gorau ym maes Dehongli yn y Gymraeg (2007)

01 Mawrth 2007

Cynhaliwyd y gynhadledd hon yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, ac roedd yn archwilio arferion gorau ym...