Y Gymdeithas Dehongli Treftadaeth  (AHI)

AHI yw'r corff aelodaeth i ddehonglwyr yn y DU. Cychwynnodd ym 1975 fel y ‘Society for the Interpretation of Britain's Heritage’ ac, erbyn hyn, mae ganddi aelodaeth o dros 500 o ddehonglwyr, nid o Brydain yn unig, ond o wledydd o gwmpas y byd.

Mae'r Gymdeithas Dehongli Treftadaeth yn fforwm allweddol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dehongli – y sgil o helpu pobl i archwilio a gwerthfawrogi ein byd.

Mae AHI yn credu bod dehongli'n cyfoethogi ein bywydau trwy ymgysylltu emosiynau, gwella profiadau a dyfnhau ein dealltwriaeth o leoedd, pobl, digwyddiadau a gwrthrychau o'r gorffennol a'r presennol.

Nod AHI yw hyrwyddo rhagoriaeth yn yr arfer o ddehongli ac o ddarparu dehongli, a sicrhau cydnabyddiaeth ehangach o ddehongli fel gweithgaredd proffesiynol.

I ganfod rhagor, ewch i http://www.ahi.org.uk