Croeso i wefan Dehongli Cymru

Nod y wefan hon yw helpu unrhyw un sydd â diddordeb ym maes dehongli yng Nghymru neu sy'n ymwneud â hi. Mae'n cynnwys gwybodaeth am rôl Dehongli Cymru, newyddion cyffrous am brosiectau dehongli yn ein gwlad; gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio sydd ar y gweill a nifer o adnoddau defnyddiol, gan gynnwys copïau blaenorol o'n cylchgrawn poblogaidd.